Vad kunder säger

Ibland är det bättre att höra historier från våra kunder. Ofiltrerad. Opartisk. Vi frågade kunder vad JMJ gjorde för dem. De svarade. Läs om några av de mål, framsteg och genombrottskunder som gjorts med JMJ på deras sida

Vad kunder säger


Ron Corn, Senior Vice President i Chevron Phillips Chemical Company, samarbetar med JMJ för att avsevärt förändra säkerhetskulturen med incident och skadefri säkerhetsledare
Starkt ledarskap och engagemang gjorde det möjligt för Daewoo Engineering and Construction att skapa en stark säkerhetskultur som påverkar projektets prestanda, kvalitet och kostnad.
Fram till 2005 var vi i grunden planerade vad gäller att minska antalet olyckor. I 2005 började vi införa de typiska säkerhetshanteringens bästa praxis. Vid slutet av 2007 visste vi att det inte räckte för att få oss där vi ville vara vad gäller vår säkerhetskultur.
Qatar Shell är en långvarig partner till JMJ, med ett arbetsförhållande som spänner över nästan 6 år. Behavioral Safety Leadership Coach Mark Peacock reflekterar över vad han har sett och upplevt under JMJs partnerskap med Shell Pearl GTL Mega Project.
Lyftoperationer och upphängda laster ligger alltid i topp 10 av identifierade säkerhetsrisker. Seaway Heavy Lifting (SHL), en ledande offshore entreprenör ville förbättra sin organisatoriska säkerhetskultur. COO, Peter de Bree delar sin personliga säkerhetsledarresan, hans reflektioner och de lärdomar han lärde sig vid genomförandet av JMJs säkerhetsmetod för incident och skada-fri ™ (IIF ™).